درود!

اول : امیدوارم هشتاد و پنج سالی باشد که در آن پیشرفت غافلگیر کننده ای داشته باشید ! هشتاد و چهار برای خیلی ها ناخوشایند و برای عده ای نه چندان دلچسب و برای بعضی ها هم خوب بود و این طبیعی است . باران وقتی می آید ، احساس همه از حضورش یکی نیست .

سوم : در دو کتاب بالا برای اولین بار از علامت جدیدی به جای تشدید در کلمات فارسی استفاده شده است .

چهارم :

اگر سروِ که هر چی نازش اینجان

اگر بلبل ، غزل پردازش اینجان

مثِ پیرسوک* که نی ، هی پر بیگیره

 دلم بازِ که جُی پروازش اینجان

پيرسوک: پرستو

پنجم : خدانگهدار ! 

دوم : دو کتاب " فقط یی دونه کفتر " ( مجموعه دوبیتی به گویش شیرازی ) و " بی چاره شیطون " ( داستان ، که گفتگوهای آن به گویش شیرازی است ) به تازگی از بنده به چاپ رسیده است . به امید خدا اطلاعات بیشتر در سایت www.Rahyad.com عرضه می شود . دوستان شاعر و نویسنده ی غیر شیرازی می توانند با گذاشتن پيام در پايين اين مطلب و ارسال آدرس خود در rahyad@noavar.com با من تماس داشته باشند تا یک نسخه از آن ها را به رسم هدیه برايشان پست کنم .