درود!

اول :

من از نقد صحیح استقبال می کنم حالا چه فرقی دارد که حرف درست از دهان شاگردم در آید یا از زبان استادان ؟!

دوم :

دوست قدیمی و شاعر خوب شیراز علی مرام با  وب  بر باد  به جرگه ی وبلاگی ها پیوسته حتما به او سر بزنید .

 سوم :

به چشم ها نگو که اشتباه کرده ای

سپید های عمر را سیاه کرده ای

 

به اسم زندگی ... کدام زندگی کدام ؟

تمام لحظه هات را تباه کرده ای !

چه قدر بسطه ای !

و عصر بی تفاوت است

 و تو چه قدر میل خانقاه کرده ای !

برای کشف رازهای خلسه وقت ها

به عمق چشم های او نگاه کرده ای

 

<>

در آینه و باز پشت مِه کسی نبود

تو فکر می کنی کجا گناه کرده ای ؟!

                                        اردیبهشت 80