به نام او

سيزده به در

اول:

چشم واكن رنگ اسرار دگر دارد بهار

آن چه در وهمت نگنجد جلوه گر دارد بهار

از گل و سنبل به نظم و نثر سعدي قانعم

اين معاني در گلستان بيشتر دارد بهار

«بيدل دهلوي»

دوم :

 

اولين جلسه رسمي انجمن كارگاهي رهياد در سال هشتاد و شش 19 فروردين از

 ساعت 30/16 در فرهنگسراي آفتاب واقع در بوستان آزادي شيراز برگزار

 مي گردد .

ميهمان ما در اين روز ، ، شاعر خوب استان فارس رضا علي اكبري است كه تا به حال

 

چند مجموعه شعر از او به چاپ رسيده است .

در جلسه مورخ 26/1/86 ميزبان شاعران انجمن ادبي شهرستان كازرون هستيم .

سوم :

 چند روز پيش طي سفري كه به مشهد داشتم ، به لطف شاعر خوب مهاجر ،

الياس علوي ، در مركز ادبي درّ دري كه يكي از مهم ترين محل هاي تجمع شاعران و

اديبان افغانستان در ايران است ، حضور يافتم .

جلسه ي شعر پر بار آن ها برايم جالب توجه بود .

چهارم :

 امين شفيعي هم در وبلاگ جديدش ،سارش ، منتظر نقد و نظر شماست .

پنجم :

 اين هم غزل تازه :

من كه شيزوفرني نيستي چه مي داني ؟!

براي آن كه بگيرد دوباره آرامش :

 

كنار آكواريوم

من

دو ماهي آنجل ...

ـ تو دپرسي ! تو هميشه ... تو عاطل و باطل !

حباب هاي هوا رو به سمت بالاتر

صداي ريزِ صداها

و بارشي جل جل

كه مثل خواب نديدن چه لذتي دارد !

ـ چه شيزوفرني گنگي !

يكي لب ساحل

نشسته است و تنها به آن طرف شايد ...

به حس سيم طويلي ...

                               تب گراهام بل...

نشسته است عرق جاي جاي پيشانيـــم

و در هواي سرم عـَـر...

                             صداي زن ها ...

                                                      كِل ...   

درست مثل زماني كه عاشقم رفتي ...

درست مثل زماني كه عاشقاً كامل !

دويده گشت تمام ستاره ها تا صبح !

و ماه شاد نبود از نشستن شاتل

ـ چه گيجوفرني گرمي !

ـ بيا  منم آن جا

پري پرانده پريشان پرنده اي بسمل

و ماهيان دوتايي

حباب مي نوشند

رفيق وحشت من من كه مي كني دل دل !

گرفته اي و سكوتي كه باد مي آرد  :

« كسي به فهم حقيقت نمي رسد بيدل  ! »

ـ به اين روندتو آرامشي نمي يابي !

ـ روانشناس رواني خودش پر از مشكل ...

كه سمت كودكي ام را

نشانه مي گريند

ـ كجاي گريه بخندم ؟! چه قدر لاطائل؟

منم كه عمر بلندي به پا  نمي دارم

درست مثل حبابي كه ماهي آنجل ...

                                                      بهمن 85

ششم :

به اميد خدا

به زودي گزيده ي غزلهايم با نام من خواب مي نويسم به بازار مي آيد .

هفتم :

از دوستاني كه لينك داده اند خواهشمندم اطلاع بدهند تا ...